Välkommen till

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse vill bidra till att fler får möjlighet att forska och bli doktorander inom området samhällsbyggnad, vilket t.ex. omfattar arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning.

Stiftelsens ändamål främjas genom personliga, månatliga stipendier till unga forskarstuderande, verksamma vid tekniska högskolor och universitet i Sverige, men som är utan anställning eller annan finansiering för sitt uppehälle.

Årligen utdelar stiftelsen ca tio stipendier, och inför ansökningsåret 2017 höjer stiftelsen stipendiestorleken! Ett helårsstipendium kommer numera uppgå till 216 000 kronor, vilket innebär 18 000 kronor i månaden.

Läs mer om ansökan här

Senaste nyheterna

Mohammad Sarraf, tidigare Lundbergsstipendiat har blivit tilldelad internationellt postdok-stipendium!

2017-04-10|0 Comments

Lars Erik Lundberg Stipendiestiftelse är stolta att meddela att Mohammad Sarraf nyligen har tilldelats ett [...]

Dags att söka stipendium

2016-12-10|0 Comments

Det är dags att söka stipendium till doktorandstudier inom bygg- och fastighetssektorn. Sista ansökningsdag är [...]

Nytt ansökningsförfarande för 2017 års stipendier!

2016-11-25|0 Comments

Fr.o.m. stipendieår 2017, vilket utlyses i mitten av december 2016 så gäller ett nytt förfarande [...]