Lundbergsstiftelserna

För vetenskaplig forskning och forskarutbildning inom samhällsbyggnad; arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning, genom stipendier till doktorander verksamma vid de tekniska högskolorna och universiteten i Sverige, samt genom stipendier till disputerade forskare som gör postdoc-arbete inom stiftelsens ämnesinriktning.

Lars Erik Lundbergs STIPENDIESTIFTELSE

För vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsekonomi, företagsekonomi och teknologi. Stiftelsen finansierar en professur och ger projektstöd till individuella forskningsprojekt i upp till tre år.

Lars Erik Lundbergs STIFTELSE FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING