Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. Lundbergsstiftelserna vill med denna integritetspolicy beskriva hur vi säkerställer att personuppgifter behandlas enligt gällande personuppgiftslagstiftning och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som behandlas och lagras är de fält som sökande fyller i respektive formulär. Personuppgifter behandlas för bland andra stipendiater och anslagsmottagare, sökande av stipendium eller anslag, deras eventuella handledare och medsökande, samt för medarbetare. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, eller så länge vi måste lagra dem enligt lag. Behandlingen utföres av Lundbergsstiftelserna (personuppgiftsansvarig) och Minso Solutions AB (personuppgiftsbiträde).

Ändamålet med behandlingen

Vi behandlar och lagrar uppgifter för att upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation, administrera, granska, besluta, utvärdera och på övriga sätt handlägga de handlingar skapas genom formulärs ifyllande.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära registerutdrag, rättning, radering, invändningar gällande behandling av dina uppgifter, där så är tillämpligt och inte i strid med arkivlagen, bokföringslagen eller andra gällande lagar och förordningar. Detta gör du genom att kontakta dataskyddsombud. Du har även rätt att lämna klagomål till datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Utlämnande av uppgifter

Dina uppgifter kommer inte utsättas för automatiskt beslutsfattande eller överföras till länder utanför ESS.

Kontaktinformation till dataskyddsombud, personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Namn: Teresa Gyllensvärd (dataskyddsombud hos Lundbergsstiftelserna)
Telefon: Vxl 011-21 65 00
E-post: teresa.gyllensvard@lundbergs.se

LARS ERIK LUNDBERGS STIPENDIESTIFTELSE (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 802015-9235

Box 14048, 104 40 Stockholm

LARS ERIK LUNDBERGS STIFTELSE FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 802402-3130

Box 14048, 104 40 Stockholm

MINSO SOLUTIONS (personuppgiftsbiträde digitalt ansökningssystem Researchweb)
Organisationsnummer: 556877-3112

Sven Eriksonsplatsen 4, 503 38  Borås

Namn: Magnus Eriksson (dataskyddsombud hos Minso Solutions)
E-post: dataskydd@minso.se

För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats