At a meeting 3 May 2023, the Lars Erik Lundberg Foundation för Research and Education approved research grants for the following projects:

  • Professor Jim Andersén, Högskolan i Väst, Ekonomi & IT, avdelningen för företagsekonomi, ”45 år av framgångsrik innovation: En longitudinell studie om små- och medelstora tillverkningsföretags komptensorkestrering för långvarig innovation”
    Beviljat 2 727 776 kr för 2 år.
  • Professor Magnus Dahlquist, Handelshögskolan i Stockholm “Extracting Investor Expectations via Machine Learning”
    Beviljat belopp 2 531 250 kr för 3 år.

Continued funding för 2022 for previously approved projects: 

Professor Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för Företagande och Ledning, för projektet
”Engaging young professionals – A longitudinal study of how generation Y employees create meaning in their work”.
Beviljat 1 047 935 kr

Doktor Hans Grönqvist, Uppsala Universitet, Nationalekonomiska institutionen, för projektet ”The Effect of Economic Crisis on Innovation. Beviljat 1 319 968 kr.

Docent Roxana Turturea, Handelshögskolan i Stockholm, Department of Entrepreneurship, Innovation and Technology, för projektet ”Governance in Venture Capital-Backed Tech Start-ups”.
Beviljat 2 632 789 kr.