2023 års projektstödsmottagare

Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde den 3 maj 2023 beviljat forskningsanslag till följande projekt:  

  • Professor Jim Andersén, Högskolan i Väst, Ekonomi & IT, avdelningen för företagsekonomi, ”45 år av framgångsrik innovation: En longitudinell studie om små- och medelstora tillverkningsföretags komptensorkestrering för långvarig innovation”
    Beviljat 2 727 776 kr för 2 år.
  • Professor Magnus Dahlquist, Handelshögskolan i Stockholm ”Extracting Investor Expectations via Machine Learning”
    Beviljat belopp 2 531 250 kr för 3 år.

Fortsättningsanslag för år 2023 för projekt som tidigare beviljats är:

Professor Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för Företagande och Ledning, för projektet
”Engaging young professionals – A longitudinal study of how generation Y employees create meaning in their work”.
Beviljat 920 954 kr

Doktor Hans Grönqvist, Uppsala Universitet, Nationalekonomiska institutionen, för projektet ”The Effect of Economic Crisis on Innovation. Beviljat 873 144 kr.

Docent Roxana Turturea, Handelshögskolan i Stockholm, Department of Entrepreneurship, Innovation and Technology, för projektet ”Governance in Venture Capital-Backed Tech Start-ups”.
Beviljat 815 016 kr.

2024-04-26T16:12:44+02:002023-07-07|
Till toppen