Välkommen till

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning stöder projekt som förenar tekniska/naturveten- skapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus. Området rymmer företagsekonomisk och tekniskt orienterad forskning som rör dynamiken i byggandet, utvecklandet och exploaterandet av företags tekniska kunnande. Projekt som berör forskning kring produktions- och produktutvecklingsprocesser hör också hemma inom området, liksom de som rör förutsättningarna för ett innovativt klimat, entreprenör- och intraprenörskap.

Läs mer om ansökan här

Senaste nyheterna

2019 års projektstödsmottagare

2019-05-01|0 Comments

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde den 8 april [...]

2019 års ansökningsperiod är öppen

2018-12-20|0 Comments

Det är dags att ansöka om projektstöd till forskning inom områdena företagsledning och teknisk utveckling. [...]

2018 års projektstödsmottagare

2018-05-01|0 Comments

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde i april 2018 [...]