Välkommen till

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning stöder projekt som förenar tekniska/naturveten- skapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus. Området rymmer företagsekonomisk och tekniskt orienterad forskning som rör dynamiken i byggandet, utvecklandet och exploaterandet av företags tekniska kunnande. Projekt som berör forskning kring produktions- och produktutvecklingsprocesser hör också hemma inom området, liksom de som rör förutsättningarna för ett innovativt klimat, entreprenör- och intraprenörskap.

Läs mer om ansökan här

Senaste nyheterna

Snart öppnar 2021 års ansökningsperiod

2020-12-14|0 Comments

Det är snart dags att ansöka om projektstöd till forskning inom områdena företagsledning och teknisk [...]

2020 års projektstödsmottagare

2020-06-08|0 Comments

LARS ERIK LUNDBERGS STIFTELSE FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING HAR VID SITT SAMMANTRÄDE DEN 16 APRIL [...]

2020 års ansökningsperiod är öppen

2020-01-14|0 Comments

Det är dags att ansöka om projektstöd till forskning inom områdena företagsledning och teknisk utveckling. [...]