Välkommen till

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning stöder projekt som förenar tekniska/naturveten- skapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus. Området rymmer företagsekonomisk och tekniskt orienterad forskning som rör dynamiken i byggandet, utvecklandet och exploaterandet av företags tekniska kunnande. Projekt som berör forskning kring produktions- och produktutvecklingsprocesser hör också hemma inom området, liksom de som rör förutsättningarna för ett innovativt klimat, entreprenör- och intraprenörskap.

Läs mer om ansökan här

Senaste nyheterna

2018 års projektstödsmottagare

2018-05-01|0 Comments

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde i april 2018 [...]

Snart dags att söka projektstöd för 2018!

2017-12-05|0 Comments

Det är snart dags att ansöka om projektstöd till forskning inom områdena företagsledning och teknisk [...]

Katarina Martinson ny ordförande i Lundbergsstiftelserna

2017-11-21|0 Comments

Den 1 januari 2018 tillträder Katarina Martinson ordförandeposten i Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse och Lars [...]