Ursprung

Sommaren 1996 tog Lars Erik Lundberg initiativet till bildandet av en vetenskaplig stiftelse som skulle stödja forskning och utbildning inom samhällsekonomi, företagsekonomi och teknologi och bidra till samspelet mellan näringsliv och akademi. Denna stiftelse skulle också finansiera en professur med placering på Linköpings universitets Campus Norrköping. Professuren kom också att bära hans namn.

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning skapades för att finansiera nya och sammanhållna forskningsprojekt, vilket öppnade upp för sökande på alla akademiska nivåer. Ambitionen var också att alla Sveriges universitet och högskolor skulle attraheras av de möjligheter som stiftelsen erbjöd. Lars Erik Lundberg var mån om att den forskning som stöddes skulle utföras vid akademiska lärosäten, så att de nya forskningsrönen snabbt skulle kunna föras in i den högre utbildningen.

Stiftelsens kapital utgjorde vid bildandet 50 miljoner kronor, donerade av Lars Erik Lundberg. Ett kapital som sedan dess fortsatt att växa under stiftelsens förvaltning.

Lars Erik Lundberg föddes den 4 juli 1920 i Norrköping där han också växte upp. Lars Erik utbildade sig till byggnadsingenjör vid Stockholms Tekniska Institut. Efter utbildningen tog han en kortare tid anställning innan han startade sitt företag i Norrköping 1944. Företaget fick namnet Byggnadsfirman L E Lundberg och ombildades 1946 till Byggnads AB L E Lundberg.

Byggnads AB L E Lundbergs verksamhet inriktades mot bostadssektorn. Tomtmark förvärvades och byggprojekt genomfördes, men också rena entreprenaduppdrag erhölls. I början av 50-talet expanderade verksamheten geografiskt i Mellansverige, bland annat bildades 1952 ab Katrineholms Husbyggen.

I slutet av decenniet beslutade Lars Erik att behålla en del av de fastigheter som byggdes. Det var starten till Lundbergs nuvarande fastighetsrörelse. Under 60-talet expanderade verksamheten vidare geografiskt till bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Parallellt breddades verksamheten även produktmässigt med kontors- och affärshus. Fastighetsförvaltningen tillfördes under 60- och 70-talen ett stort antal nya projekt. I slutet av 60-talet inleddes också ”småhusepoken”, varför även den typen av produktion blev en viktig del av företagets verksamhet under 70-talet.

Då Lars Erik Lundberg lämnade posten som verkställande direktör 1975 var Lundbergs ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom bygg- och fastighetsbranschen.