Boken om stiftelsen

I samband med att Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning år 2016 firade att 20 år passerat sedan grundandet, så lät styrelsen ta fram en bok om stiftelsen och dess verksamhet under denna tid.

Sedan 1996 har nära femtio stycken forskningsprojekt kunnat förverkligas tack vare finansiering från stiftelsen. I denna jubileumsskrift ges både en närmare inblick i dess verksamhet och en samlad bild av vilken betydelse stiftelsen haft både inom och utanför akademins ramar.

Med Lars Erik Lundbergs ursprungliga tankar och ambitioner som utgångspunkt beskrivs även stiftelsens och professurens utveckling samt ett tiotal forskningsprojekt som sorterats efter några av de teman som stiftelsen valt att fokusera på.

Ladda ner boken som pdf