Beviljade anslag

Under åren 1997-2021 har 53 projektanslag beviljats och delats ut, omfattande en summa av totalt 77.696.563 kronor.

Tabell nedan presenterar alla beviljade projekt årsvis.

Författare Universitet Projekt Datum PDF
Andreas Werr Handelshögskolan i Stockholm Engaging young professionals – A longitudinal study of how generation Y employees create meaning in their work 2021-2024, 3 år
Hans Grönqvist Uppsala Universitet The Effect of Economic Crisis on Innovation 2022-2024, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Sotaro Shibyama Lunds Universitet Artificial Intelligence for Technological Breakthrough: How does AI Transform the Operation of R&D Process and the Design of R&D Organisation? 2020-2023, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
David Andersson Linköpings universitet Humankapital och Innovation: Den tekniska utbildningens betydelse för svenska företags och regioners innovationskraft 2019-2021, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Jing Xiao Lunds Universitet Hunting high-quality human capital through acquiring technology ventures? A study of corporate recruitment through acquisitions 2018-2020, 2 år
Pierre Guillet de Monthoux Uppsala Universitet Dröm och Entreprenörskap: Drömmeriets betydelse för ekonomisk handling 2018-2021, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Camilla Niss Högskolan i Gävle Leverantör 4.0. Innovativa leverantörer i den fjärde industriella revolutionen 2018-2020, 2,5 år
Claudio Fassio Lunds Universitet Leaving the Multinational: what is the impact of the mobility of human capital from multinational enterprises to entrepreneurship and small and medium business in Sweden? 2018-2019, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Gundula Lücke Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen Opportunity recognition in Swedish multinational corporations 2017-2019, 3 år
Thomas Lennerfors Uppsala universitet, Teknikvetenskaper Maritim innovation för den svenska skogsindustrin 2016-2017, 1 år
Åsa Linné Uppsala Universitet, Teknikvetenskaper The use of Building Information Modeling (BIM) in the Swedish construction sector 2016-2018, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Niklas Arvidsson KTH, Industriell ekonomi och organisation Industrialization of Local Manual Service 2015-2018, 3 år
Sophie Nachemson-Ekwall Handelshögskolan i Stockholm, SIR Institutionella investerare som långsiktiga ägare 2015-2017, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Jenny Lantz Handelshögskolan i Stockholm, SIR Scent-making: an exploration of value creation in the perfume field 2014-2016, 3 år
Lars Uppvall KTH, Industriell ekonomi och organisation R&D Factory in practice: Effekter av att flödesoptimera produktutvecklingen 2014-2016, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Marcus Lindahl Uppsala Universitet, Teknikvetenskaper Sneaking in Innovation to Conservative Customers 2013-2016, 3 år
Thomas Lennerfors Uppsala Universitet, Teknikvetenskaper Teknisk kompetens som värdeskapande resurs över tid: Fallet Stena Teknik 2013-2014, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Hans Andersson Linköpings Universitet, IEI Integration av patentavdelningen och FoUavdelningen för en effektiv innovationsprocess 2012-2013, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Johnny Lind Handelshögskolan i Stockholm, Inst. Redovisn.& finansiering Ekonomistyrning och strategiutveckling i affärsnätverk. 2011-2013, 3 år
Thomas Magnusson Linköpings Universitet, IEI Miljölagstiftning och innovationsdynamik: emissionskrav som drivkraft för innovationsledning 2011-2013, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Lena Lid Falkman Handelshögskolan i Stockholm Företagande genom sociala media 2010-2012, 3 år
Mats Magnusson KTH, IMIT Managing Collaborative Ideation Dynamics 2010-2012, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Mattias Nordqvist Internationella Handelshögskolan i Jönköping Entreprenörskap och generationsskiften i kunskapsintensiva företag 1989-2009: En longitudinell process- och populationsstudie. 2009-2012, 3 år
Staffan Laestadius Kungliga Tekniska Högskolan, Indek Bioraffinaderier - möjlighet eller nödvändighet inom skogsindustrin? 2009-2011, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Hans Lööf Kungliga Tekniska Högskolan, CESIS Ett nytt perspektiv på den statliga forskningens betydelse för industrins innovationskraft 2008-2009, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Daniel Ericsson Växjö Universitet, Ekonomihögskolan Musikens fält: Ledning av kreativa krafter och processer 2007-2009, 3 år
David von Laskowski Handelshögskolan i Stockholm Strategic change and inertia in a private equity context 2007-2009, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Anna Söderblom Handelshögskolan I Stockholm Informal Network´s Effect on Venture Capital Performance 2006-2008, 3 år
Catharina Melian Handelshögskolan i Stockholm, Sek. för Ekonomisk Psykologi Kommunikation och kunskapsöverföring i öppna system för samarbete över organisationens gränser 2006-2008, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Anna Öhrwall Rönnbäck Linköpings Universitet, IMIE/Ekonomiska Institutionen Öppen programvara som strategisk resurs 2005-2007, 3 år
Christian Berggren Linköpings Universitet, Ekonomiska institutionen Teknikstrategier, organisering och innovationer i storföretag 2005-2006, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Magnus Mähring Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska Forskningsinstitutet, EFI Svenska Styrelsers behandling av IT-frågor: En förstudie 2004-2005, 2 år
Mats Engwall Handelshögskolan i Stockholm, IMIT Långsiktig innovativitet i projektifierade organisationer - en (o)möjlighet? 2004-2007, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Jan Olhager Linköpings Universitet, Inst. för Produktionsekonomi Syntes av kvantitativa och kvalitativa produktionsstrategiska modeller 2003-2006, 3 år
Ove Granstrand Chalmers Tekniska Högskola, Inst. för Industriell organisation och ekonomi IP-strategier vid anskaffning och exploatering av ny teknik, speciellt lincensstrategier 2003-2004, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Peter Dobers Kungliga Tekniska Högskolan, Industriell Ekonomi och organisation Städer och svärmar 2002-2005, 3 år
Svante Andersson Högskolan i Halmstad, Sek. för Ekonomi och teknik Innovativa internationaliseringsstrategier i teknikbaserade nystartade företag – Born Globals 2002-2004, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Jörgen Dahlgren Linköpings Universitet, Ekonomiska Institutionen Ekonomisk styrning av inter-organisatoriska samarbetsrelationer 2001-2003, 3 år
Lars Bengtsson Högskolan i Gävle Ourtsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse och utvecklingsförmåga 2001-2003, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Jörgen Eklund Linköpings Universitet, CMTO Produktutformning utifrån kunders preferenser, känslor och intryck 2000-2001, 2 år
Per Åhlström Handelshögskolan i Stockholm, Center for Innovation and Operations Management Innovativitet i den magra organisationen 2001-2002, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Helén Andersson Linköpings Tekniska Högskola, Ekonomiska Inst. Gaining Influence in Standard-setting processes. A duscission of underlying mechanisms in 3G mobile telephony technology development. 1999-2001, 3 år
Mats Lundeberg Handelshögskolan i Stockholm, Sektionen för Information och Management Strategiska vägval för IT-portföljer 1999-2001, 3 år
Michael Kaplan Handelshögskolan i Stockholm Acquiring Electronic Commerce Capability: The Case of Compaq and Dell 1999-2000, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Christina Helgesson Stockholms Universitet, Juridiska institutionen Strategisk Informationshantering - Teknik, juridik och management i samverkan 1998, 1 år
Magnus Klofsten Linköpings Universitet, CIE Interfirm Co-operation: Strategic alliances and partnerships between small and large technology-based firms 1998, 1 år
Åsa Lindholm Dahlstrand Chalmers Tekniska Högskola, IMIT, Industriell dynamik Framväxt av medelstora teknikföretag - En studie av tillväxtfaktorer i självständiga och uppköpta svenska företag 1998, 1 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Christer Karlsson Handelshögskolan i Stockholm, IMIT Integrering av miljöhänsyn i produktutvecklings- och produktionsprocessen i sluttillverkande företag (OEM) 1997-1998, 2 år
Jan Mattsson Göteborgs Universitet, IMIT Generating technical competence and learning during internationalisation of professional servicefirms 1997-1998, 2 år
Jan Olhager Linköpings Tekniska Högskola, Intitutionen för Produktionsekonomi IPE Modeller och metoder för produktionsutveckling och utvärdering av produktionsutveckling 1997-1999, 3 år
Joakim Falkäng Internationella Handelshögskolan i Jönköping Innovationsprocessen i små tillverkande företag 1997, 1 år
Mikael Sandberg Göteborgs Universitet, Inst. för Freds- och Utvecklingsforskning Miljöanpassade teknikers livsförlopp i Östersjöregionen 1997-1998, 2 år

Statistik

Utdelade projektstöd till och med år 2020 uppgår till 71 723 tkr.
Beloppen fördelas på:

År Belopp (tkr) Antal projektstöd
1997 3 504 5
1998 1 010 3
1999 2 350 3
2000 1 870 2
2001 2 820 3
2002 2 455 2
2003 2 191 2
2004 2 057 2
2005 2 700 2
2006 3 764 2
2007 4 000 2
2008 915 1
2009 4 026 2
2010 2 920 2
2011 3 512 2
2012 1 716 1
2013 3 200 2
2014 4 040 2
2015 4 800 2
2016 3 831 3
2017 4 663 2
2018 4 726 2
2019 2 231 1
2020 2 422 1
2021 5 973 2
Summa 77 696 53