Beviljade anslag

Under åren 1997-2024 har 59 projektanslag beviljats och delats ut, omfattande en summa av totalt 96.108.682 kronor.

Tabell nedan presenterar alla beviljade projekt årsvis.

Statistik

Utdelade projektstöd till och med år 2024 uppgår till 96 109 tkr.
Beloppen fördelas på:

År Belopp (tkr) Antal projektstöd
1997 3 504 5
1998 1 010 3
1999 2 350 3
2000 1 870 2
2001 2 820 3
2002 2 455 2
2003 2 191 2
2004 2 057 2
2005 2 700 2
2006 3 764 2
2007 4 000 2
2008 915 1
2009 4 026 2
2010 2 920 2
2011 3 512 2
2012 1 716 1
2013 3 200 2
2014 4 040 2
2015 4 800 2
2016 3 831 3
2017 4 663 2
2018 4 726 2
2019 2 231 1
2020 2 422 1
2021 5 973 2
2022 2 633 1
2023 5 259 2
2024 10 520 3
Summa 96 108 59