Beviljade anslag

Under åren 1997-2023 har 56 projektanslag beviljats och delats ut, omfattande en summa av totalt 85.588.379 kronor.

Tabell nedan presenterar alla beviljade projekt årsvis.

Statistik

Utdelade projektstöd till och med år 2023 uppgår till 85 588 tkr.
Beloppen fördelas på:

År Belopp (tkr) Antal projektstöd
1997 3 504 5
1998 1 010 3
1999 2 350 3
2000 1 870 2
2001 2 820 3
2002 2 455 2
2003 2 191 2
2004 2 057 2
2005 2 700 2
2006 3 764 2
2007 4 000 2
2008 915 1
2009 4 026 2
2010 2 920 2
2011 3 512 2
2012 1 716 1
2013 3 200 2
2014 4 040 2
2015 4 800 2
2016 3 831 3
2017 4 663 2
2018 4 726 2
2019 2 231 1
2020 2 422 1
2021 5 973 2
2022 2 633 1
2023 5 259 2
Summa 85 588 56