Beviljade anslag

Under åren 1997-2020 har 51 projektanslag beviljats och delats ut, omfattande en summa av totalt 71.723.097 kronor.

 

Tabell nedan presenterar alla beviljade projekt årsvis.

Författare Universitet Projekt Datum PDF
Sotaro Shibyama Lunds Universitet Artificial Intelligence for Technological Breakthrough: How does AI Transform the Operation of R&D Process and the Design of R&D Organisation? 2020-2023, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
David Andersson Linköpings universitet Humankapital och Innovation: Den tekniska utbildningens betydelse för svenska företags och regioners innovationskraft 2019-2021, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Jing Xiao Lunds Universitet Hunting high-quality human capital through acquiring technology ventures? A study of corporate recruitment through acquisitions 2018-2020, 2 år
Pierre Guillet de Monthoux Uppsala Universitet Dröm och Entreprenörskap: Drömmeriets betydelse för ekonomisk handling 2018-2021, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Camilla Niss Högskolan i Gävle Leverantör 4.0. Innovativa leverantörer i den fjärde industriella revolutionen 2018-2020, 2,5 år
Claudio Fassio Lunds Universitet Leaving the Multinational: what is the impact of the mobility of human capital from multinational enterprises to entrepreneurship and small and medium business in Sweden? 2018-2019, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Gundula Lücke Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen Opportunity recognition in Swedish multinational corporations 2017-2019, 3 år
Thomas Lennerfors Uppsala universitet, Teknikvetenskaper Maritim innovation för den svenska skogsindustrin 2016-2017, 1 år
Åsa Linné Uppsala Universitet, Teknikvetenskaper The use of Building Information Modeling (BIM) in the Swedish construction sector 2016-2018, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Niklas Arvidsson KTH, Industriell ekonomi och organisation Industrialization of Local Manual Service 2015-2018, 3 år
Sophie Nachemson-Ekwall Handelshögskolan i Stockholm, SIR Institutionella investerare som långsiktiga ägare 2015-2017, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Jenny Lantz Handelshögskolan i Stockholm, SIR Scent-making: an exploration of value creation in the perfume field 2014-2016, 3 år
Lars Uppvall KTH, Industriell ekonomi och organisation R&D Factory in practice: Effekter av att flödesoptimera produktutvecklingen 2014-2016, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Marcus Lindahl Uppsala Universitet, Teknikvetenskaper Sneaking in Innovation to Conservative Customers 2013-2016, 3 år
Thomas Lennerfors Uppsala Universitet, Teknikvetenskaper Teknisk kompetens som värdeskapande resurs över tid: Fallet Stena Teknik 2013-2014, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Hans Andersson Linköpings Universitet, IEI Integration av patentavdelningen och FoUavdelningen för en effektiv innovationsprocess 2012-2013, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Johnny Lind Handelshögskolan i Stockholm, Inst. Redovisn.& finansiering Ekonomistyrning och strategiutveckling i affärsnätverk. 2011-2013, 3 år
Thomas Magnusson Linköpings Universitet, IEI Miljölagstiftning och innovationsdynamik: emissionskrav som drivkraft för innovationsledning 2011-2013, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Lena Lid Falkman Handelshögskolan i Stockholm Företagande genom sociala media 2010-2012, 3 år
Mats Magnusson KTH, IMIT Managing Collaborative Ideation Dynamics 2010-2012, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Mattias Nordqvist Internationella Handelshögskolan i Jönköping Entreprenörskap och generationsskiften i kunskapsintensiva företag 1989-2009: En longitudinell process- och populationsstudie. 2009-2012, 3 år
Staffan Laestadius Kungliga Tekniska Högskolan, Indek Bioraffinaderier - möjlighet eller nödvändighet inom skogsindustrin? 2009-2011, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Hans Lööf Kungliga Tekniska Högskolan, CESIS Ett nytt perspektiv på den statliga forskningens betydelse för industrins innovationskraft 2008-2009, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Daniel Ericsson Växjö Universitet, Ekonomihögskolan Musikens fält: Ledning av kreativa krafter och processer 2007-2009, 3 år
David von Laskowski Handelshögskolan i Stockholm Strategic change and inertia in a private equity context 2007-2009, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Anna Söderblom Handelshögskolan I Stockholm Informal Network´s Effect on Venture Capital Performance 2006-2008, 3 år
Catharina Melian Handelshögskolan i Stockholm, Sek. för Ekonomisk Psykologi Kommunikation och kunskapsöverföring i öppna system för samarbete över organisationens gränser 2006-2008, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Anna Öhrwall Rönnbäck Linköpings Universitet, IMIE/Ekonomiska Institutionen Öppen programvara som strategisk resurs 2005-2007, 3 år
Christian Berggren Linköpings Universitet, Ekonomiska institutionen Teknikstrategier, organisering och innovationer i storföretag 2005-2006, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Magnus Mähring Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska Forskningsinstitutet, EFI Svenska Styrelsers behandling av IT-frågor: En förstudie 2004-2005, 2 år
Mats Engwall Handelshögskolan i Stockholm, IMIT Långsiktig innovativitet i projektifierade organisationer - en (o)möjlighet? 2004-2007, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Jan Olhager Linköpings Universitet, Inst. för Produktionsekonomi Syntes av kvantitativa och kvalitativa produktionsstrategiska modeller 2003-2006, 3 år
Ove Granstrand Chalmers Tekniska Högskola, Inst. för Industriell organisation och ekonomi IP-strategier vid anskaffning och exploatering av ny teknik, speciellt lincensstrategier 2003-2004, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Peter Dobers Kungliga Tekniska Högskolan, Industriell Ekonomi och organisation Städer och svärmar 2002-2005, 3 år
Svante Andersson Högskolan i Halmstad, Sek. för Ekonomi och teknik Innovativa internationaliseringsstrategier i teknikbaserade nystartade företag – Born Globals 2002-2004, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Jörgen Dahlgren Linköpings Universitet, Ekonomiska Institutionen Ekonomisk styrning av inter-organisatoriska samarbetsrelationer 2001-2003, 3 år
Lars Bengtsson Högskolan i Gävle Ourtsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse och utvecklingsförmåga 2001-2003, 3 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Jörgen Eklund Linköpings Universitet, CMTO Produktutformning utifrån kunders preferenser, känslor och intryck 2000-2001, 2 år
Per Åhlström Handelshögskolan i Stockholm, Center for Innovation and Operations Management Innovativitet i den magra organisationen 2001-2002, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Helén Andersson Linköpings Tekniska Högskola, Ekonomiska Inst. Gaining Influence in Standard-setting processes. A duscission of underlying mechanisms in 3G mobile telephony technology development. 1999-2001, 3 år
Mats Lundeberg Handelshögskolan i Stockholm, Sektionen för Information och Management Strategiska vägval för IT-portföljer 1999-2001, 3 år
Michael Kaplan Handelshögskolan i Stockholm Acquiring Electronic Commerce Capability: The Case of Compaq and Dell 1999-2000, 2 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Christina Helgesson Stockholms Universitet, Juridiska institutionen Strategisk Informationshantering - Teknik, juridik och management i samverkan 1998, 1 år
Magnus Klofsten Linköpings Universitet, CIE Interfirm Co-operation: Strategic alliances and partnerships between small and large technology-based firms 1998, 1 år
Åsa Lindholm Dahlstrand Chalmers Tekniska Högskola, IMIT, Industriell dynamik Framväxt av medelstora teknikföretag - En studie av tillväxtfaktorer i självständiga och uppköpta svenska företag 1998, 1 år
Författare Universitet Projekt Datum PDF
Christer Karlsson Handelshögskolan i Stockholm, IMIT Integrering av miljöhänsyn i produktutvecklings- och produktionsprocessen i sluttillverkande företag (OEM) 1997-1998, 2 år
Jan Mattsson Göteborgs Universitet, IMIT Generating technical competence and learning during internationalisation of professional servicefirms 1997-1998, 2 år
Jan Olhager Linköpings Tekniska Högskola, Intitutionen för Produktionsekonomi IPE Modeller och metoder för produktionsutveckling och utvärdering av produktionsutveckling 1997-1999, 3 år
Joakim Falkäng Internationella Handelshögskolan i Jönköping Innovationsprocessen i små tillverkande företag 1997, 1 år
Mikael Sandberg Göteborgs Universitet, Inst. för Freds- och Utvecklingsforskning Miljöanpassade teknikers livsförlopp i Östersjöregionen 1997-1998, 2 år

Statistik

Utdelade projektstöd till och med år 2020 uppgår till 71 723 tkr.
Beloppen fördelas på:

År Belopp (tkr) Antal projektstöd
1997 3 504 5
1998 1 010 3
1999 2 350 3
2000 1 870 2
2001 2 820 3
2002 2 455 2
2003 2 191 2
2004 2 057 2
2005 2 700 2
2006 3 764 2
2007 4 000 2
2008 915 1
2009 4 026 2
2010 2 920 2
2011 3 512 2
2012 1 716 1
2013 3 200 2
2014 4 040 2
2015 4 800 2
2016 3 831 3
2017 4 663 2
2018 4 726 2
2019 2 231 1
2020 2 422 1
Summa 71 723 51