2024 års projektstödsmottagare

2024 års projektstödsmottagare

Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde den 8 april 2024 beviljat forskningsanslag till följande projekt:  

  • Doktor Kathleen Burke, Handelshögskolan i Stockholm, Department of Entrepreneurship, Innovation and Technology ”Rooted yet transitioning: evolving senses of place and sustainability of Swedish forest owners”
    Beviljat 2 762 465 kr för 2 år.
  • Professor Fredrik Tell, Uppsala Universitet, Företagsekonomiska Institutionen ”From invention to innovation: Novelty, impact and value of patents in 20th century Sweden”
    Lundbergs doktorandtjänst. Beviljat 4 000 000 kr för 4 år.
  • Docent Eva Lindell, Mälardalens Universitet, Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik,  ”Etik vid användning av artificiell intelligens i Human Resources”
    Beviljat belopp 3 757 838 kr för 3 år.

 

Fortsättningsanslag för år 2024 för projekt som tidigare beviljats är:

Professor Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för Företagande och Ledning, för projektet
”Engaging young professionals – A longitudinal study of how generation Y employees create meaning in their work”, 704 143 kr

Doktor Hans Grönqvist, Uppsala Universitet, Nationalekonomiska institutionen, för projektet ”The Effect of Economic Crisis on Innovation”, 594 758 kr.

Professor Jim Andersén,Högskolan i Väst, Ekonomi & IT, avdelningen för företagsekonomi, ”45 år av framgångsrik innovation: En longitudinell studie om små- och medelstora tillverkningsföretags komptensorkestrering för långvarig innovation”, 893 399 kr.

Professor Magnus Dahlquist, Handelshögskolan i Stockholm ”Extracting Investor Expectations via Machine Learning”, 904 500 kr.

2024-04-26T16:20:35+02:002024-04-23|
Till toppen