2019 års projektstödsmottagare

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde den 8 april 2019 beviljat forskningsanslag om totalt 2 231 016 kronor till följande projekt. Universitetslektor David Andersson, Linköpings Universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, för projektet ” Humankapital och Innovation: Den tekniska utbildningens betydelse för svenska företags och regioners innovationskraft”. Totalt beviljat [...]