Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde den 8 april 2019 beviljat forskningsanslag om totalt 2 231 016 kronor till följande projekt.

Universitetslektor David Andersson, Linköpings Universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, för projektet ” Humankapital och Innovation: Den tekniska utbildningens betydelse för svenska företags och regioners innovationskraft”.

Totalt beviljat 2 231 016 kronor för 2 år.

 

Fortsättningsanslag för år 2019 för projekt som tidigare beviljats är:

Fil Doktor Gundula Lücke, Uppsala Universitet, Företagsekonomiska Institutionen, för projektet ”Opportunity recognition in Swedish multinational corporations”. Beviljat 616 000 kronor.

Tekn Doktor Camilla Niss, Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, för projektet ”Leverantör 4.0.  Innovativa leverantörer i den fjärde industriella revolutionen”. Beviljat 1 240 269 kronor.

Ek Doktor Claudio Fassio, Lunds Universitet, CIRCLE, för projektet ”Leaving the Multinational: what is the impact of the mobility of human capital from multinational enterprises to entrepreneurship and small and medium business in Sweden?”. Beviljat 843 040 kronor.

Ek Doktor Jing Xiao, CIRCLE, Lunds Universitet, för projektet ”Hunting high-quality human capital through acquiring technology ventures? A study of corporate recruitment through acquisitions”. Beviljat 806 101 kronor.

Professor Pierre Guillet de Monthoux, Uppsala Universitet, Campus Gotland Företagsekonomi, för projektet ”Dröm & Entreprenörskap: Drömmeriets roll i ekonomisk handling. Beviljat 986 452 kronor.