Det är dags att ansöka om projektstöd till forskning inom områdena företagsledning och teknisk utveckling. Ansökningsperioden börjar den 1 januari 2019. Ansökningsformuläret kan öppnas som en övningsansökan innan ansökningsperiodens början, men ändringar i formuläret kommer inte gå att spara förrän efter årsskiftet.

Sista ansökningsdag är 31 januari 2019. Läs mer under ANSÖKAN. Ansök här!