Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde i april 2018 beviljat forskningsanslag om totalt 4 726 039 kronor till följande projekt.

 

Professor Pierre Guillet de Monthoux, Uppsala Universitet, Campus Gotland Företagsekonomi, för projektet ”Dröm & Entreprenörskap: Drömmeriets roll i ekonomisk handling. Totalt beviljat 3 100 000 kronor för 4 år.

Ekonomie Doktor Jing Xiao, CIRCLE, Lunds Universitet, för projektet ”Hunting high-quality human capital through acquiring technology ventures? A study of corporate recruitment through acquisitions”. Totalt beviljat 1 626 039 kronor för 3 år.

 

Fortsättningsanslag för år 2018 för projekt som tidigare beviljats är:

Tekn Doktor Camilla Niss, Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, för projektet ”Leverantör 4.0.  Innovativa leverantörer i den fjärde industriella revolutionen”. Beviljat 1 139 397 kronor.

Ek Doktor Claudio Fassio, Lunds Universitet, CIRCLE, för projektet ”Leaving the Multinational: what is the impact of the mobility of human capital from multinational enterprises to entrepreneurship and small and medium business in Sweden?”. Beviljat 862 524 kronor.

Tekn Doktor Thomas Lennerfors, Uppsala Universitet, Teknikvetenskaper, för projektet ”Maritim innovation för den svenska skogsindustrin”. Beviljat 82 00 kronor.

Fil Doktor Gundula Lücke, Uppsala Universitet, Företagsekonomiska Institutionen, för projektet ”Opportunity recognition in Swedish multinational corporations”. Beviljat 754 000 kronor.

 Fil Doktor Åse Linné, Uppsala Universitet, Teknikvetenskaper, för projektet ”The use of Building Information Modeling (BIM) in the Swedish construction sector”. Beviljat 307 500 kronor.