Nu kan vi presentera årets projektstödsmottagare!

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning har vid sammanträde den 12 april 2016 beviljat forskningsanslag om totalt 3 830 500 kronor till följande projekt. Fil Doktor Åse Linné, Uppsala Universitet, Teknikvetenskaper, för projektet ”The use of Building Information Modeling (BIM) in the Swedish construction sector”. Totalt beviljat 946 500 kronor fördelat på två år. Fil [...]