Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning har vid sammanträde den 12 april 2016 beviljat forskningsanslag om totalt 3 830 500 kronor till följande projekt.

Fil Doktor Åse Linné, Uppsala Universitet, Teknikvetenskaper, för projektet ”The use of Building Information Modeling (BIM) in the Swedish construction sector”. Totalt beviljat 946 500 kronor fördelat på två år.

Fil Doktor Gundula Lücke, Uppsala Universitet, Företagsekonomiska Institutionen, för projektet ”Opportunity recognition in Swedish multinational corporations”. Totalt beviljat 2 064 000 kronor fördelat på tre år.

Tekn Doktor Thomas Lennerfors, Uppsala Universitet, Teknikvetenskaper, för projektet ”Maritim innovation för den svenska skogsindustrin”. Totalt beviljat 820 000 kronor för ett år.

Fortsättningsanslag för år 2016 för projekt som tidigare beviljats är: 

Docent Niklas Arvidsson, KTH, Industriell ekonomi och organisation, för projektet ”Industrialization of Local Manual Service”. Beviljat 720 000 kronor.

Ekonomie Doktor Sophie Nachemson-Ekwall, Handelshögskolan i Stockholm, SIR, för projektet ”Institutionella investerare som långsiktiga ägare”. Beviljat 720 000 kronor.

 Tekn Doktor Marcus Lindahl, Uppsala universitet, Teknikvetenskaper, för projektet ”Sneaking in Innovation to Conservative Customers”. Beviljat 534 000 kronor.

Ekonomie Doktor Jenny Lantz, Handelshögskolan i Stockholm, SIR, för projektet ”Scent-making: an exploration of value creation in the perfume field”. Beviljat 738 000 kronor.

Universitetsadjunkt Lars Uppvall, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Industriell ekonomi och organisation, för projektet “Factory in practice: Effekter av att flödesoptimera produktutvecklingen”. Beviljat 513 000 kronor.

 

Ytterligare information kan lämnas av professor Sven-Erik Sjöstrand, Handelshögskolan i Stockholm,

tel 08-736 90 00 eller e-post: sven-erik.sjostrand@hhs.se.