2018 års projektstödsmottagare

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde i april 2018 beviljat forskningsanslag om totalt 4 726 039 kronor till följande projekt.   Professor Pierre Guillet de Monthoux, Uppsala Universitet, Campus Gotland Företagsekonomi, för projektet ”Dröm & Entreprenörskap: Drömmeriets roll i ekonomisk handling. Totalt beviljat 3 100 000 kronor för 4 år. Ekonomie Doktor Jing [...]