2022 års projektstödsmottagare

Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde den 2 maj 2022 beviljat forskningsanslag till följande projekt: Professor Anna Brattström, Lunds Universitet, Företagsekonomiska institutionen vid ekonomihögskolan, "Innovation theatre in the entrepreneurship industry" Beviljat 2 973 104 kr för 3 år. Docent Roxana Turturea, Handelshögskolan i Stockholm, Department of Entrepreneurship, Innovation and Technology [...]