Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde den 2 maj 2022 beviljat forskningsanslag till följande projekt:

  • Professor Anna Brattström, Lunds Universitet, Företagsekonomiska institutionen vid ekonomihögskolan, ”Innovation theatre in the entrepreneurship industry” Beviljat 2 973 104 kr för 3 år.
  • Docent Roxana Turturea, Handelshögskolan i Stockholm, Department of Entrepreneurship, Innovation and Technology ”Governance in Venture Capital-Backed Tech Start-ups”. Beviljat 2 632 789 kr för 3 år.

Fortsättningsanslag för år 2022 för projekt som tidigare beviljats är:

Professor Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för Företagande och Ledning, för projektet
”Engaging young professionals – A longitudinal study of how generation Y employees create meaning in their work”. Beviljat 1 047 935 kr

Doktor Hans Grönqvist, Uppsala Universitet, Nationalekonomiska institutionen, för projektet ”The Effect of Economic Crisis on Innovation. Beviljat 1 319 968 kr.

Docent  Sotaro Shibyama, Lunds Universitet, School of Economics and Management, för projektet ” Artificial Intelligence for Technological Breakthrough: How does AI Transform the Operation of R&D Process and the Design of R&D Organisation?”.
Beviljat 726 523 kr