2023 års projektstödsmottagare

Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde den 3 maj 2023 beviljat forskningsanslag till följande projekt:   Professor Jim Andersén, Högskolan i Väst, Ekonomi & IT, avdelningen för företagsekonomi, ”45 år av framgångsrik innovation: En longitudinell studie om små- och medelstora tillverkningsföretags komptensorkestrering för långvarig innovation" Beviljat 2 727 776 [...]