Approved research grants for 2023

At a meeting 3 May 2023, the Lars Erik Lundberg Foundation för Research and Education approved research grants for the following projects: Professor Jim Andersén, Högskolan i Väst, Ekonomi & IT, avdelningen för företagsekonomi, ”45 år av framgångsrik innovation: En longitudinell studie om små- och medelstora tillverkningsföretags komptensorkestrering för långvarig innovation" Beviljat 2 727 776 kr [...]