2021 års projektstödsmottagare

Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde de 19 april 2021 beviljat forskningsanslag till följande projekt: Professor Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för Företagande och Ledning, "Engaging young professionals – A longitudinal study of how generation Y employees create meaning in their work". Beviljat 3 185 596 kr för [...]