Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde de 19 april 2021 beviljat forskningsanslag till följande projekt:

  • Professor Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för Företagande och Ledning,
    ”Engaging young professionals – A longitudinal study of how generation Y employees create meaning in their work”. Beviljat 3 185 596 kr för 3 år
  • Doktor Hans Grönqvist, Uppsala Universitet, Nationalekonomiska institutionen
    ”The Effect of Economic Crisis on Innovation. Beviljat 2 787 870 kr för 3 år

Fortsättningsanslag för år 2021 för projekt som tidigare beviljats är:

Professor Pierre Guillet de Monthoux, Uppsala Universitet, Campus Gotland Företagsekonomi, för projektet ”Dröm & Entreprenörskap: Drömmeriets roll i ekonomisk handling. Beviljat 718 548 kronor.

Universitetslektor David Andersson, Linköpings Universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, för projektet ” Humankapital och Innovation: Den tekniska utbildningens betydelse för svenska företags och regioners innovationskraft”.
Beviljat 606 897 kronor.

Docent  Sotaro Shibyama, Lunds Universitet, School of Economics and Management, för projektet ” Artificial Intelligence for Technological Breakthrough: How does AI Transform the Operation of R&D Process and the Design of R&D Organisation?”.
Beviljat 722 125 kr