2024 års projektstödsmottagare

Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde den 8 april 2024 beviljat forskningsanslag till följande projekt:   Doktor Kathleen Burke, Handelshögskolan i Stockholm, Department of Entrepreneurship, Innovation and Technology ”Rooted yet transitioning: evolving senses of place and sustainability of Swedish forest owners” Beviljat 2 762 465 kr för 2 år. [...]