2017 års projektstödsmottagare

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde i april 2017 beviljat forskningsanslag om totalt 4 663 144 kronor till följande projekt.   Tekn Doktor Camilla Niss, Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, för projektet ”Leverantör 4.0.  Innovativa leverantörer i den fjärde industriella revolutionen”. Totalt beviljat 2 957 580 kronor fördelat på [...]