Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning har vid sitt sammanträde i april 2017 beviljat forskningsanslag om totalt 4 663 144 kronor till följande projekt.

 

Tekn Doktor Camilla Niss, Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, för projektet ”Leverantör 4.0.  Innovativa leverantörer i den fjärde industriella revolutionen”. Totalt beviljat 2 957 580 kronor fördelat på 2,5 år.

Ekonomie Doktor Claudio Fassio, Lunds Universitet, CIRCLE, för projektet ”Leaving the Multinational: what is the impact of the mobility of human capital from multinational enterprises to entrepreneurship and small and medium business in Sweden?”. Totalt beviljat 1 705 564 kronor för 2 år.

 

Fortsättningsanslag för år 2017 för projekt som tidigare beviljats är:

 

Fil Doktor Åse Linné, Uppsala Universitet, Teknikvetenskaper, för projektet ”The use of Building Information Modeling (BIM) in the Swedish construction sector”. Beviljat 426 000 kronor.

Fil Doktor Gundula Lücke, Uppsala Universitet, Företagsekonomiska Institutionen, för projektet ”Opportunity recognition in Swedish multinational corporations”. Beviljat 694 000 kronor.

 Tekn Doktor Thomas Lennerfors, Uppsala Universitet, Teknikvetenskaper, för projektet ”Maritim innovation för den svenska skogsindustrin”. Beviljat 553 500 kronor.

 Docent Niklas Arvidsson, KTH, Industriell ekonomi och organisation, för projektet ”Industrialization of Local Manual Service”. Beviljat 720 000 kronor.

Ekonomie Doktor Sophie Nachemson-Ekwall, Handelshögskolan i Stockholm, SIR, för projektet ”Institutionella investerare som långsiktiga ägare”. Beviljat 720 000 kronor.

 Tekn Doktor Marcus Lindahl, Uppsala universitet, Teknikvetenskaper, för projektet ”Sneaking in Innovation to Conservative Customers”. Beviljat 160 000 kronor.