Den 1 januari 2018 tillträder Katarina Martinson ordförandeposten i Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse och Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning.

​​​​Lars Erik Lundberg grundade 1944 det vi idag känner som Lundbergs. En byggnadsfirma utvecklades till det fastighetsbolag som nu är helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB.

Den 6 mars 1991, i samband med ordinarie bolagsstämma, lämnade Lars Erik Lundberg posten som styrelseordförande i L E Lundbergföretagen AB. För att hedra honom grundade bolaget Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse – en stiftelse med syfte att främja forskning inom de ämnesområden som låg Lars Erik Lundberg varmt om hjärtat.

Sommaren 1996 tog Lars Erik initiativet till bildandet av en vetenskaplig stiftelse, Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning, med syfte att stödja forskning och utbildning inom samhällsekonomi, företagsekonomi och teknologi och bidra till samspelet mellan näringsliv och akademi.

Tillsammans har de båda stiftelserna idag tillgångar till ett värde om cirka 300 mnkr. Anslag har sedan stiftelsernas grundande beviljats med totalt 124 mnkr, vilket bland annat möjliggjort cirka 150 doktorandprojekt och två professurer, i bygglogistik respektive digital bild- och medieteknik.

I styrelsen för respektive stiftelse ingår bland andra ledamöterna i de vetenskapliga råd som löpande följer projekten samt håller kontakt med högskolor och universitet.

Lars Erik Lundberg var ordförande i stiftelserna fram till sin bortgång 2001, då hans son Fredrik Lundberg övertog ordförandeskapen. Nu övertas ordföranderollen av tredje generationen Lundberg. Den 1 januari 2018 tillträder Katarina Martinson, dotter till Fredrik Lundberg, ordförandeposten i bägge stiftelserna.

-Jag är mycket glad och stolt över förtroendet att få leda Lundbergsstiftelsernas arbete, säger Katarina Martinson. Det är imponerande att se den värdeutveckling och de resultat stiftelserna åstadkommit under farfars och pappas ledning. Utveckling genom forskning och högre utbildning är lika aktuellt idag som när farfar initierade stiftelserna så det är med stort engagemang och intresse jag tar mig an uppgiften.

Stockholm den 21 november 2017