In April 2021 Lars Erik Lundbergs Stipendistiftelse decided to distribute scholarships to doctoral students and postdocs for 2021. The following grants were awarded; for doctoral students amounting to 1 500 000 SEK and for postdocs 2 088 000 SEK, a total of 3 588 000 SEK.

 

DOCTORAL STUDENTS: 

 • Annie Locke Scherer, KTH, Architecture Technologies, Arkitekturskolan
  “Designing and Simulating Parametrically-Patterned Fabric Formwork for Cast Concrete”.
  (Fortsatt stipendium)                                                                                                                                         75 000:-
 • Elin Strand Ruin, KTH, SCP – Society, Culture and Politics, Arkitekturskolan
  “The Kitchen Square – urban empowerment based on care.
  Artistic and participatory practice in suburban Stockholm”                                                                         300 000:-
 • Giovanni Calzolari, KTH, Department of Civil and Architectural Engineering
  “Development of modeling tools for healthy cities by using artificial intelligence”                                   300 000:-
 • Lenastina Andersson, KTH, Historia och teori, Arkitekturskolan
  “Staging transformation in achitecture, Conservation and Renewal of 19th Century
  National Museums”. (Fortsatt stipendium)                                                                                                     75 000:-
 • Hira Shahid, Högskolan i Halmstad, avdelning Företagsekonomi
  “Sustainability Reporting for Property Companies”                                                                                     300 000:-
 • Sara Sardari Sayyar, KTH, Stadsbyggnad, Arkitekturskolan
  “Urban diversity: definitions, classes, scales and methods for measuring”
  (Fortsatt stipendium)                                                                                                                                      150 000:-
 • Thomas Nylund, Lunds Universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
  “Varför blir det som det blir? – Svenska kommuners påverkan på yttre arkitektoniska
  kvaliteter vid byggande av hyresrätter”    (Fortsatt stipendium)                                                                300.000:-

POST DOCS:

 • Abolfazl Farahani, Chalmers tekniska högskola, Architecture and civil engineering
  “A smart platform for strategic planning of maintenance
  and renovation measures in building portfolios”                                                                                            348 000
 • Alexander Kalyukin, Uppsala Universitet, Institutionen för bostads- och urbanforskning
  “Dwelling in early modernism. A comparative study of lived experience
  of constructivist and functionalist residential architecture                                                                           348 000
 • Cynthia Sin Tian Ho, KTH, Institutionen för fastigheter och byggande
  “Finansiering av små och medelstora företag i en tid av snabb nedläggning av bankkontor”                   348 000
 • Hannes Rolf, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Centrum för civilsamhällesforskning
  “Hyresregleringen och partsorganisationerna i Sverige 1942-1978”                                                           348 000
 • Roya Bamzar, KTH, School of Architecture and the Built Environment
  “Äldreboende i riskzon: en utvärdering av bostadskvalitetsindikatorer som påverkar
  antalet dödsfall hos COVID-19 bland äldre i kommunerna i Stockholms län.                                             348 000
 • Yiheng Du, Lunds Universitet, Department of Building and Environmental Technology
  “Identification of high risk clusters of extreme rainfall in southern Sweden:
  the past and the future”                                                                                                                                    348 000