In April 2022 Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse decided to distribute scholarships to doctoral and post doctoral students for 2022.  The following grants were awarded; for doctoral students amounting to 1 200 000 SEK and for post docs 2 088 000 SEK, a total of 3 288 000 SEK.

 

DOCTORAL STUDENTS:

 • Carl-Johan Vesterlund, Chalmers Tekniska Högskola,                                                                              300 000:-
  Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  “Emerging Ecologies & Urban Design Exploring the potential
  role of alternative relationships between nature and culture in the
  design of socio-ecological built environments on the west coast of Sweden”
 • Thomas Nylund, Lunds Universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö                                  300 000:-
  “Varför blir det som det blir? – Svenska kommuners påverkan på yttre
  arkitektoniska kvaliteter vid byggande av hyresrätter (arbetstitel)”
  (Fortsatt stipendium)
 • Mattia Debertolis “KTH, Civil and architectural engineering                                                                      300 000:-
  “Birch plywood connections in timber constructions”
 • Mohamed Fainaz Mohamed Inamdeen, Lunds Universitet,
  Department of Building & Environmental Technology
  “Evaluation of bridge scour in Swedish rivers”

POST DOCS:

 • Erik Hansson, Uppsala Universitet, Kulturgeografiska institutionen                                                        348 000:-
  “Ett utrymme vid sidan om resten av världen”: Simhallens kontinuerliga
  och föränderliga roll i Sverige”
 • Hannes Rolf, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Centrum för civilsamhällesforskning                              348 000:-
  “Hyresregleringen och partsorganisationerna i Sverige 1942-1978”
  (Fortsatt stipendium)
 • Johan Wirdelöv, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för landskapsarkitektur,                        348 000:-
  planering och förvaltning
  “Behaviourism i stadsrummets möbler – Ett framtidsperspektiv”
 • Olli Vigren, KTH, Institutionen för fastigheter och byggande                                                                    348 000:-
  “Integration of real estate management processes in digital platform ecosystems –
  economic, environmental, and social value”
 • Roya Bamzar, KTH, School of Architecture and the Built Environment                                                   348 000:-
  “Äldreboende i riskzon: en utvärdering av bostadskvalitetsindikatorer som påverkar
  antalet dödsfall hos COVID-19 bland äldre i kommunerna i Stockholms län.
  (Fortsatt stipendium)
 • Zisheng Song, KTH, Department of Real Estate and Construction Management                                    348 000:-
  “City change and renewal: The effects of urban interventions”