Välkommen till

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning stöder projekt som förenar tekniska/naturveten- skapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus. Området rymmer företagsekonomisk och tekniskt orienterad forskning som rör dynamiken i byggandet, utvecklandet och exploaterandet av företags tekniska kunnande. Projekt som berör forskning kring produktions- och produktutvecklingsprocesser hör också hemma inom området, liksom de som rör förutsättningarna för ett innovativt klimat, entreprenör- och intraprenörskap.

Läs mer om ansökan här

Senaste nyheterna

Dags att söka projektstöd – Nytt digitalt ansökningsförfarande!

2016-12-10|0 Comments

Det är dags att ansöka om projektstöd till forskning inom områdena företagsledning och teknisk utveckling. [...]

Nytt ansökningsförfarande för 2017 års anslag!

2016-11-25|0 Comments

Fr.o.m. ansökningsår 2017, vilket utlyses i mitten av december 2016 så gäller ett nytt förfarande [...]

Nu lanserar vi vår nya hemsida!

2016-10-10|0 Comments

I höst har vi arbetat med framtagandet av ny hemsida för Lundbergsstiftelserna.se. Den tidigare hemsidan [...]