Stiftelsens ursprung

Den 6 mars 1991, i samband med ordinarie bolagsstämma, lämnade Lars Erik Lundberg posten som styrelseordförande i L E Lundbergföretagen AB. Lars Erik Lundberg grundade företaget år 1944 och var i många år dess verkställande direktör och därefter ordförande i styrelsen. För att hedra honom grundade bolaget Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse – en stiftelse tänkt att främja forskning inom de ämnesområden som låg Lars Erik Lundberg varmt om hjärtat.

Stiftelsens kapital utgjorde vid bildandet 10 miljoner kronor, överlämnade av L E Lundbergföretagen AB. Under 1995 donerade Byggnadsfirma Oscar H Nord AB – ett av Lars Erik Lundberg helägt bolag – ytterligare 10 miljoner kronor till stiftelsen. Ett kapital som sedan dess fortsatt att växa under stiftelsens förvaltning.

Lars Erik Lundberg föddes den 4 juli 1920 i Norrköping där han också växte upp. Lars Erik utbildade sig till byggnadsingenjör vid Stockholms Tekniska Institut. Efter utbildningen tog han en kortare tid anställning innan han startade sitt företag i Norrköping 1944. Företaget fick namnet Byggnadsfirman L E Lundberg och ombildades 1946 till Byggnads AB L E Lundberg.

Byggnads AB L E Lundbergs verksamhet inriktades mot bostadssektorn. Tomtmark förvärvades och byggprojekt genomfördes, men också rena entreprenaduppdrag erhölls. I början av 50-talet expanderade verksamheten geografiskt i Mellansverige, bland annat bildades 1952 AB Katrineholms Husbyggen.

I slutet av decenniet beslutade Lars Erik att behålla en del av de fastigheter som byggdes. Det var starten till Lundbergs nuvarande fastighetsrörelse. Under 60-talet expanderade verksamheten vidare geografiskt till bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Parallellt breddades verksamheten även produktmässigt med kontors- och affärshus. Fastighetsförvaltningen tillfördes under 60- och 70-talen ett stort antal nya projekt. I slutet av 60-talet inleddes också ”småhusepoken”, varför även den typen av produktion blev en viktig del av företagets verksamhet under 70-talet.

Då Lars Erik Lundberg lämnade posten som verkställande direktör 1975 var Lundbergs ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom bygg- och fastighetsbranschen.