Välkommen till

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse vill bidra till att fler får möjlighet att forska och bli doktorander, eller bedriva postdoc-arbete, inom området samhällsbyggnad, vilket t.ex. omfattar arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning.

Stiftelsens ändamål främjas dels genom personliga, månatliga skattefria stipendier till unga forskarstuderande, verksamma vid tekniska högskolor och universitet i Sverige, men som är utan anställning eller annan finansiering för sitt uppehälle.

Stiftelsen hänvisar till högskoleförordningen (1993:100, 5 kap, 4§), där möjligheten för en doktorand att erhålla stipendium regleras.

Ett helårsstipendium för doktorand uppgår f.n. till 300 000 kronor, vilket innebär 25 000 kronor i månaden.

Ändamålet främjas även genom skattefria stipendium till disputerade forskare som önskar göra ett postdoc-arbete, men inte fått tidsbegränsad anställning som postdoktor, eller uppbär annan finansiering för detta.

Ett helårsstipendium för postdoc uppgår f.n. till 348 000 kronor, som delas upp i två utbetalningar per år, vilket motsvarar 29 000 kronor i månaden.

Årligen utdelar stiftelsen totalt ca tio stipendier.

Läs mer om ansökan för doktorand här
Läs mer om ansökan för postdoc här

Senaste nyheterna