Välkommen till

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse vill bidra till att fler får möjlighet att forska och bli doktorander inom området samhällsbyggnad, vilket t.ex. omfattar arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning.

Stiftelsens ändamål främjas genom personliga, månatliga stipendier till unga forskarstuderande, verksamma vid tekniska högskolor och universitet i Sverige, men som är utan anställning eller annan finansiering för sitt uppehälle.

Årligen utdelar stiftelsen ca tio stipendier, och inför ansökningsåret 2019 höjer stiftelsen stipendiestorleken! Ett helårsstipendium kommer numera uppgå till 288 000 kronor, vilket innebär 24 000 kronor i månaden.

Stiftelsen hänvisar till ändringar i högskoleförordningen (SFS 2017:947), där möjligheten för en doktorand att erhålla stipendium regleras.

Läs mer om ansökan här

Senaste nyheterna

Ansökningsperiod för stipendier 2019 är öppen

2018-12-20|0 Comments

Det är dags att söka stipendium till doktorandstudier inom bygg- och fastighetssektorn. Ansökningsperioden börjar den [...]

Beviljade stipendier 2018

2018-05-25|0 Comments

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2018 beslutat att utdela Lundbergsstipendier för [...]

Dags att söka stipendium

2017-12-18|0 Comments

Det är snart dags att söka stipendium till doktorandstudier inom bygg- och fastighetssektorn. Ansökningsperioden börjar [...]