Välkommen till

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse vill bidra till att fler får möjlighet att forska och bli doktorander inom området samhällsbyggnad, vilket t.ex. omfattar arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning.

Stiftelsens ändamål främjas genom personliga, månatliga stipendier till unga forskarstuderande, verksamma vid tekniska högskolor och universitet i Sverige, men som är utan anställning eller annan finansiering för sitt uppehälle.

Årligen utdelar stiftelsen ca tio stipendier, och inför ansökningsåret 2020 höjer stiftelsen stipendiestorleken! Ett helårsstipendium kommer numera uppgå till 300 000 kronor, vilket innebär 25 000 kronor i månaden.

Stiftelsen hänvisar till ändringar i högskoleförordningen (SFS 2017:947), där möjligheten för en doktorand att erhålla stipendium regleras.

Läs mer om ansökan här

Senaste nyheterna

Postdocstipendier kommer utlysas år 2021!

2020-06-05|0 Comments

Stiftelsens styrelse har på vårens möte beslutat att under nästa ansökningsperiod, januari-februari 2021, utöka främjandet [...]

Beviljade stipendier 2020

2020-06-05|0 Comments

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2020 beslutat att utdela Lundbergsstipendier [...]

Dags att söka stipendium

2019-12-12|0 Comments

Det är dags att söka stipendium till doktorandstudier inom bygg- och fastighetssektorn. Sista ansökningsdag är [...]