Välkommen till

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse vill bidra till att fler får möjlighet att forska och bli doktorander inom området samhällsbyggnad, vilket t.ex. omfattar arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning.

Stiftelsens ändamål främjas genom personliga, månatliga stipendier till unga forskarstuderande, verksamma vid tekniska högskolor och universitet i Sverige, men som är utan anställning eller annan finansiering för sitt uppehälle.

Årligen utdelar stiftelsen ca tio stipendier, och inför ansökningsåret 2017 höjer stiftelsen stipendiestorleken! Ett helårsstipendium kommer numera uppgå till 216 000 kronor, vilket innebär 18 000 kronor i månaden.

Läs mer om ansökan här

Senaste nyheterna

Katarina Martinson ny ordförande i Lundbergsstiftelserna

2017-11-21|0 Comments

Den 1 januari 2018 tillträder Katarina Martinson ordförandeposten i Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse och Lars [...]

2017 års stipendier

2017-05-15|0 Comments

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2017 beslutat att utdela Lundbergsstipendier för [...]

Mohammad Sarraf, tidigare Lundbergsstipendiat har blivit tilldelad internationellt postdok-stipendium!

2017-04-10|0 Comments

Lars Erik Lundberg Stipendiestiftelse är stolta att meddela att Mohammad Sarraf nyligen har tilldelats ett [...]