Beviljade stipendier

Under åren 1993-2023 har 340 stipendier beviljats och delats ut till 189 stipendiater, omfattande en summa av totalt 51 398 320 kronor.

Här finner du statistik över hur alla beviljade stipendier fördelats genom åren.

Beviljade stipendier

Tabellen nedan presenterar alla stipendier utifrån ämnesområde.

Statistik

Beviljade stipendier utifrån ämnesområde

Tabellen nedan visar stipendiernas fördelning på olika ämnesområden.

Ämnesområde Antal Summa (SEK)
Arkitekturens teori och historia 44 6 730 000
Bygg- och fastighetsekonomi 37 6 395 000
Design och gestaltning 41 6 103 000
Husbyggnad och material 21 2 766 000
Konstruktionsteknik 44 4 984 800
Mark, vatten och infrastruktur 50 6 839 200
Planering och stadsbyggnad 57 10 364 320
Samhällsbyggandets miljöanpassning 21 3 948 000
Tekniska grundvetenskaper 25 3 268 000
Summa 340 51 398 320

Beviljade stipendier utifrån lärosäte

Tabell nedan visar geografisk fördelning av stipendiesummorna (i tusen SEK), efter stipendiaternas anknytning till lärosäte.

År KTH Chalmers Luleå TU Lunds TH Övriga Summa
1993 500 160 75 112 0 847
1994 344 220 160 198 0 922
1995 350 100 140 300 0 890
1996 419 557 0 255 438 1 669
1997 654 636 150 100 304 1 844
1998 400 336 162 100 224 1 222
1999 480 240 240 0 0 960
2000 150 240 360 100 0 850
2001 180 360 480 0 50 1 070
2002 480 120 360 240 0 1 200
2003 720 120 120 240 0 1 200
2004 720 240 120 0 120 1 200
2005 690 180 240 120 0 1 230
2006 901 264 0 132 0 1 297
2007 755 528 0 132 0 1 415
2008 792 288 144 0 144 1 368
2009 612 432 0 144 144 1 332
2010 1 008 0 0 217 288 1 513
2011 1 296 0 0 0 144 1 440
2012 1 632 0 254 144 288 2 318
2013 972 0 0 528 144 1 644
2014 1 440 0 180 405 0 2 025
2015 1 800 0 0 360 0 2 160
2016 900 0 0 720 180 1 800
2017 1 224 0 0 216 346 1 786
2018 1 166 0 264 528 720 2 678
2019 864 0 0 288 864 2 016
2020 525 300 0 300 540 1 665
2021 1 596 348 0 300 996 3 240
2022 1 344 300 0 600 1 392 3 636
2023 1 392 0 0 873 696 2 961
Summa 26 306 5 969 3 449 7 652 8 022 51 398
Andel 51% 12% 7% 15% 16% 100%