Beviljade stipendiater 2022

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2022 beslutat att utdela Lundbergsstipendier till doktorander och post doc för år 2022.  Dessa stipendier har tilldelats till beloppen 1 200 000 kr för doktorander och 2 088 000 kr för post doc, totalt 3 288 000 kr. DOKTORANDSTIPENDIATER: Carl-Johan Vesterlund, Chalmers Tekniska Högskola,    [...]