Mohammad Sarraf, tidigare Lundbergsstipendiat har blivit tilldelad internationellt postdok-stipendium!

Lars Erik Lundberg Stipendiestiftelse är stolta att meddela att Mohammad Sarraf nyligen har tilldelats ett treårigt postdok-stipendium från det svenska Vetenskapsrådet. Mohammad var en framgångsrik Lundbergsstipendiat under hans doktorandprojekt “Spatiality of Multiculturalism” mellan åren 2011-2014, vilket ledde till hans doktorsexamen i stadsplanering från KTH. I sin fortsatta akademiska karriär har Mohammad nu anslutit till Uppsala [...]