Beviljade stipendiater 2023

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2023 beslutat att utdela Lundbergsstipendier till doktorander och post doc för år 2023.  Dessa stipendier har tilldelats till beloppen 525 000 kr för doktorander och 2 436 000 kr för post doc, totalt 2 961 000 kr.   DOKTORANDSTIPENDIATER: Dimaghi Schwamback, Lunds Universitet      [...]