Beviljade stipendier 2018

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2018 beslutat att utdela Lundbergsstipendier för år 2018.  Doktorander för dessa projekt har tilldelats stipendium:   “Staging transformation in achitecture”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Arkitekturskolan, Stockholm. (Fortsatt stipendium) 264 000:- ”Om stadens territoriografi: att kartlägga socio-materiella praktiker och gränser i det offentliga rummet”, SLU, Institutionen för [...]