Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2018 beslutat att utdela Lundbergsstipendier för år 2018.  Doktorander för dessa projekt har tilldelats stipendium:

 

“Staging transformation in achitecture”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Arkitekturskolan, Stockholm. (Fortsatt stipendium) 264 000:-

”Om stadens territoriografi: att kartlägga socio-materiella praktiker och gränser i
det offentliga rummet”, SLU, Institutionen för Landskapsarkitektur, Planering och Förvaltning,
Alnarp. (Fortsatt stipendium) 264 000:-

”Vibrationer i byggnader p g a tågtrafik – Beaktande av jordstruktur-interaktion”, KTH, Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad, Stockholm. 264 000:-

”Lyssnandets politik – om medborgardialog, beslutsprocesser och hållandet av osäkerhet”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Avdelningen för Urbana och regionala studier, Stockholm. (Fortsatt stipendium) 110 000:-

”Modelling on-site wastewater treatment systems – hydraulics and nutrient removal in reactive filter and constructed wetland”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Mark- och Vattenteknik, Stockholm. (Fortsatt stipendium) 264 000:-

”Beyond the Masterplan – Engaging Landscape Architecture and Design Thinking in Urban Transformation”, SLU, Institutionen för Landskapsarkitektur, Planering och Förvaltning,
Alnarp. (Fortsatt stipendium) 193 000:-

”Environmental Fate and Transport Modeling of Perfluoroalkyl Acids (PFAAs)”, Lunds Tekniska Högskola, Teknisk Vattenresurslära, Lund. (Fortsatt stipendium) 264 000:-

”Improvment in 3D mapping and accuracy assessment using aerial photogrammetry data”, Högskolan i Gävle, Industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad, Gävle. 264 000:-

”Svensk arkitekturutbildning mellan konst och teknologi: 1870-talets utbildningsförflyttning från Konstakademin till Tekniska Högskolan”, KTH, Arkitektur och Sammhällsbyggnad, Arkitekturskolan, Stockholm. (Fortsatt stipendium) 264 000:-

”A contry of many capitals”, Luleå Tekniska Högskola, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten, Luleå. 264 000:-

”Local plan developments for affordable housing production by public partnerships in Denmark and Sweden”, Lunds Universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Samhällsgeografi, Lund.  (Fortsatt stipendium) 264 000:-