Det är snart dags att söka stipendium till doktorandstudier inom bygg- och fastighetssektorn. Ansökningsperioden börjar den 1 januari 2018. Ansökningsformuläret kan öppnas som en övningsansökan innan ansökningsperiodens början, men ändringar i formuläret kommer inte gå att spara förrän efter årsskiftet.

Sista ansökningsdag är den 12 februari 2018. Läs mer om ansökan här!