Stiftelsens styrelse har under höstens möte beslutat att höja stipendiestorleken, från tidigare 216.000 kronor, till 264.000 kronor för ett helårsstipendium. Detta innebär en månatlig utbetalning på 22.000 kronor för forskarstudier på heltid. Det nya beloppet gäller för stipendier som ansöks om under stipendieåret 2018, med sista ansökningsdag 12 februari 2018.

Om forskarstudierna avses att bedrivas på deltid, eller heltid under en begränsad del av året, ska detta anges i ansökan och beloppet anpassas därefter.