Beviljade stipendier 2019

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2019 beslutat att utdela Lundbergsstipendier för år 2019.  Dessa stipendier har tilldelats till ett totalt belopp om 2.016.000 kronor: Annie Locke Scherer, KTH, Architecture Technologies, Arkitekturskolan, Stockholm. “Concrete Form[ing]Work: Integrating Parametric Patterning with Fabric Formwork”. (Fortsatt stipendium)                  [...]