Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2019 beslutat att utdela
Lundbergsstipendier för år 2019.  Dessa stipendier har tilldelats till ett totalt belopp om 2.016.000 kronor:

Annie Locke Scherer, KTH, Architecture Technologies, Arkitekturskolan, Stockholm.
“Concrete Form

[ing]Work: Integrating Parametric Patterning with Fabric Formwork”.
(Fortsatt stipendium)                                                                                                                                        288 000:-

Lenastina Andersson, KTH, Historia och teori, Arkitekturskolan, Stockholm.
“Staging transformation in achitecture”.
(Fortsatt stipendium)                                                                                                                                       288 000:-

Dauren Mussabek, Lunds Tekniska Högskola, Teknisk Vattenresurslära, Lund.
”Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in aquatic environment: fate, transport and exposure modelling.”
(Fortsatt stipendium)                                                                                                                                      288 000:-

Cynthia Sin Tian Ho, KTH, Real Estate and Construction Management, Arkitekturskolan, Stockholm.
“The influence of bank branch closure on new firm formation in Sweden”.                                            288 000:-

Elizabeth Shelley, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, Landscape Architecture, Planning and Management.
“Landscape Management for Well-being: The relationship between urban green space management
and the restorative function of everyday landscapes”.                                                                               288 000:-

Arash Jouybari, Högskolan i Gävle, Industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad, Gävle.
”Improvment in 3D mapping and accuracy assessment using aerial photogrammetry data”               288 000:-

Johan Wirdelöv, SLU, Institutionen för Landskapsarkitektur, Design av urbana landskap,
”Studier i urban materiell kultur: Bruk, mångfald och vardagsliv”.
(Fortsatt stipendium)                                                                                                                                     288 000:-