Stiftelsens styrelse har under höstens möte beslutat att höja stipendiestorleken, från tidigare 288.000 kronor, till 300.000 kronor för ett helårsstipendium. Detta innebär en månatlig utbetalning på 25.000 kronor för forskarstudier på heltid. Det nya beloppet gäller för stipendier som ansöks om under stipendieåret 2020, med sista ansökningsdag 10 februari 2020.

Om forskarstudierna avses att bedrivas på deltid, eller heltid under en begränsad del av året, ska detta anges i ansökan och beloppet anpassas därefter.