2017 års stipendier

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2017 beslutat att utdela Lundbergsstipendier för år 2017.  Dessa doktorandprojekt har tilldelats stipendium:   “Water quality modelling of shallow water lakes using COMSOL Multiphysics software”, KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad, Mark- och Vattenteknik, Stockholm. . (Fortsatt stipendium) 108 000:- ”Kontorsmiljöns betydelse för lågintensiv fysisk aktivitet samt social interaktion [...]