Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2023 beslutat att utdela
Lundbergsstipendier till doktorander och post doc för år 2023.  Dessa stipendier har tilldelats till beloppen
525 000 kr för doktorander och 2 436 000 kr för post doc, totalt 2 961 000 kr.

 

DOKTORANDSTIPENDIATER:

 • Dimaghi Schwamback, Lunds Universitet                                                                                                  225 000:-
  Department of Building and Environmental Technology
  Division of Water Resources Engineering
  ”Infiltration and runoff oscillations due to changes in land use
  and climate in the Wooded Cerrado biome”
 • Thomas Nylund, Lunds Universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö                                  300 000:-
  “Varför blir det som det blir? – Svenska kommuners påverkan på yttre
  arkitektoniska kvaliteter vid byggande av hyresrätter (arbetstitel)”
  (Fortsatt stipendium)

POST DOC STIPENDIATER:

 • Christoffer Berg, Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen /                                                          348 000:-
  Institutet för bostads- och urbanforskning
  ”Municipal strategies for sustainable public housing or public housing companies
  in strategies for sustainable urban development? – Institutional and
  cultural relationships in the municipal management of public housing companies”
 • Laleh Foroughanfar, Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö                            348 000:-
  Urban Design and Urbanism
  ”Post-industrial Transitions: Visions of Regeneration and Stories from a Malmö Undone”
 • Erik Hansson, Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen                                                        348 000:-
  ”Ett utrymme vid sidan om resten av världen – Simhallens kontinuerliga
  och föränderliga roll i Sverige”

  (Fortsatt stipendium)
 • Ida Nilsson, Blekinge tekniska högskola, Fysisk Planering,                                                                       348 000:-
  ”En studie om hur gröna satsningar möter kommunal bostadsplanering
  i Norr- och Västerbotten
 • Zisheng Song, KTH, Department of Real Estate and Construction Management                                   348 000:-
  ”City change and renewal: The effects of urban interventions”
  (Fortsatt stipendium)
 • Jing Sun, KTH, Department of Real Estate and Construction Management                                                                   348 000:-
  Division of Surveying – Geodesy, Land Law and Real Estate Planning
  ”Pathways to design and develop Cadastre Ecosystem”
 • Olli Vigren, KTH, Institutionen för fastigheter och byggande                                                                    348 000:-
  Fastighetsföretagande och finansiella system
  ”Digitala plattformar och affärsmodeller inom fastighetssektorn —
  ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde”
  (Fortsatt stipendium)
 • Zipan Cai, KTH, Department of Sustainable Development,                                                                     348 000:-
  Environmental Science and Engineering
  ”Scenario-based planning for carbon neutral future cities – Implementing nature-based
  solutions in Stockholm”