Det är dags att söka stipendium till doktorand- eller postdoc studier inom bygg- och fastighetssektorn. Ansökningsperioden börjar den 1 januari 2023. Ansökningsformuläret kan öppnas som en övningsansökan innan ansökningsperiodens början, men ändringar i formuläret kommer inte gå att spara förrän efter årsskiftet.

Sista ansökningsdag är den 6 februari 2023.

Klicka på länkarna för att läsa mer om ansökan till doktorand respektive post doc stipendium.