Postdocstipendier kommer utlysas år 2021!

Stiftelsens styrelse har på vårens möte beslutat att under nästa ansökningsperiod, januari-februari 2021, utöka främjandet av stiftelsens ändamål, genom att även erbjuda forskningsstipendium till disputerade forskare för tidsbegränsad forskningstjänst, s.k. postdoc. Forskningen ska rymmas inom fältet Samhällsbyggnad och stöd kan utgå under max två år. Mer information om detta publiceras i god tid inför nästa [...]

2020-06-05T10:43:42+02:002020-06-05|

Beviljade stipendier 2020

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2020 beslutat att utdela Lundbergsstipendier för år 2020.  Dessa stipendier har tilldelats till ett totalt belopp om 1 665 000 kronor:   Lenastina Andersson, KTH, Historia och teori, Arkitekturskolan, Stockholm. “Staging transformation in achitecture, Conservation and Renewal of 19th Century National Museums”. (Fortsatt stipendium)    [...]

2020-06-09T11:06:30+02:002020-06-05|
Till toppen