Stiftelsens styrelse har på vårens möte beslutat att under nästa ansökningsperiod, januari-februari 2021, utöka främjandet av stiftelsens ändamål, genom att även erbjuda forskningsstipendium till disputerade forskare för tidsbegränsad forskningstjänst, s.k. postdoc. Forskningen ska rymmas inom fältet Samhällsbyggnad och stöd kan utgå under max två år.

Mer information om detta publiceras i god tid inför nästa ansökningsperiod.