Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2020 beslutat att utdela
Lundbergsstipendier för år 2020.  Dessa stipendier har tilldelats till ett totalt belopp om 1 665 000 kronor:

 

Lenastina Andersson, KTH, Historia och teori, Arkitekturskolan, Stockholm.
“Staging transformation in achitecture, Conservation and Renewal of 19th Century
National Museums”. (Fortsatt stipendium)                                                                                                     300 000:-

 

Bogdan Bahnariu Westin, Chalmers Tekniska Högskola, Construction Management, Göteborg
”Romanian workers at Swedish construction sites; Health, safety and culture”                                        300.000:-

 

Isabelle Bengtsson, Linköpings Universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell
utveckling, Linköping
”Balanserade teminska nät – ett offentlighetsrättsligt perspektiv”                                                              240.000:-

 

Shiyi Hong, KTH, Department of Civil and Architectural Engineering, Stockholm
”Development of a self-tuned built environment using automation and self-learning
technologies in residential buildings”                                                                                                              300.000:-

 

Thomas Nylund, Lunds Universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lund
”Varför blir det som det blir? – Svenska kommuners påverkan på yttre arkitektoniska
kvaliteter vid byggande av hyresrätter”                                                                                                           300.000:-

 

Annie Locke Scherer, KTH, Architecture Technologies, Arkitekturskolan, Stockholm.
“Designing and Simulating Parametrically-Patterned Fabric Formwork for Cast Concrete”.
(Fortsatt stipendium)                                                                                                                                         75 000:-

 

Helena Westerlind, KTH, Arkitekturhögskolan, Arkitekturteknik, Stockholm
”Concrete Deposition – Choreographing Flow”                                                                                            150.000:-