Beviljade stipendiater 2021

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse har vid sitt sammanträde i april 2021 beslutat att utdela Lundbergsstipendier till doktorander och post doc för år 2021.  Dessa stipendier har tilldelats till beloppen 1 500 000 kr för doktorander och 2 088 000 kr för post doc, totalt 3 588 000 kr. DOKTORANDSTIPENDIATER:  Annie Locke Scherer, KTH, Architecture Technologies, [...]